Holistische visie

De integrale massage is gebaseerd op een holistische visie. Met holistisch bedoelen we dat de mens niet alleen uit een fysiek lichaam bestaat, maar ook uit een mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam en dat er een directe wisselwerking hiertussen bestaat.

Het lichaam zelf zoekt altijd naar een gezond evenwicht en naar een goede balans. Bij een onbalans kunnen er spanningen en klachten ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld langdurige stress de oorzaak zijn van spierpijn.

De integrale massage is een goede manier om je bewust te worden van de spanningen in je lichaam. Door deze bewustwording en door weer contact te maken met de spanning kan de balans in het lichaam weer herstellen.

Wil je ontdekken hoe dit voor jou is? Maak dan een eerste afspraak, ik ontmoet je graag.
Contact