Intergraal holistische massage

De diverse massages is ik geef zijn gebaseerd op een integraal holistische visie.
Integraal betekend;  allesomvattend, geheel, volledig. Een integrale massage is een massage waar ik gebruik maak van verschillende massagevormen en technieken.
Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische massage wordt het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.
De integraal holistische massage is een diepgaande massage die als doel heeft de balans en gezondheid van je lichaam te stimuleren. Hierdoor kan deze massage voor vrijwel alle vormen van spanningen en klachten worden toegepast. Dus ook voor klachten die al zeer langdurig aanwezig of chronisch zijn!

Massagesessie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.